Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας:       τηλ:2624029054

Προϊστάμενος Δ/νσης: Βελισσάρη Ελένη ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών               

                                           (Αναπληρωτής   Προϊστάμενος)

α) Τμήμα Τεχνικών Έργων:                                                                                  τηλ:2624026064

 Προϊστάμενος: Μπέλτσος Αθανάσιος ΠΕ  Τοπογράφων Μηχανικών

                              (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)                                                                                                                            

1. Χριστάκη Αιμιλία ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών

2. Δρακούλη Τασία ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

3. Καραντζάς Παναγιώτης ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

4. Μοσχούλιας Ευάγγελος ΔΕ  Τεχνιτών

β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών:                        τηλ:2624023421

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνου Ιωσηφίνα ΤΕ Μηχανικών Έργων   Υποδομής 

                            (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

1. Ζήκας Απόστολος ΔΕ Υδραυλικών

2. Αρχόντα Αιμιλία ΔΕ Διοικητικών (παράλληλα καθήκοντα)

3. Χριστόπουλος Δημήτριος ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών

4. Διαμαντόπουλος Μάριος ΤΕ Διοικητικών

γ) Τμήμα Πολεοδομίας:

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος μεταφέρονται, λόγω μη στελέχωσης προσωπικού στο Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Close Menu