ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της κηρυγμένης απεργίας-αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23/11/2020 έως 12/03/2021 δεν ήτα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της κηρυγμένης απεργίας-αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23-11-2020 έως 12/03/2021 δεν ήταν

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της κηρυγμένης απεργίας – αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23-11-2020 έως τις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Περίληψη Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & Ν.Π. ΑΥΤΟΥ», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του  έργου με τίτλο

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ” Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ»

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘ/ΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών(13) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία,

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΟΛΟΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »