Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Απ. 186/2014. Εκλογή μελών Οικονομικής  Επιτροπής .

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Δεββές Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2 Αηδόνης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
3 Κρέζος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4 Αρβανίτης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
5 Μαρούντας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
6 Πατσή Μαρία Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
7 Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. ( Δ.Σ πλειοψηφίας)
Close Menu