Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος     Πρόεδρος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2 Αντωνοπούλου Ροϊδούλα     Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
3 Παναγόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4 Πατσή Μαρία Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
5 Μουζή Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
6 Κοτσιούρου Ιωάννα –Ελένη Μέλος Δ.Σ. (δημότης)
7. Φωτοπούλου Ευγενία Μέλος Δ.Σ. (δημότης)

Απ. 199/2014. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Παιδείας & Αθλητισμού (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)..

Close Menu