ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καλεί τους ενδιαφερόμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Έχοντας  υπόψη: 1.Τη  διάταξη  του  άρθρου  163  του  Ν.3584/2007  (Φ.Ε.Κ. 143  /Α’/28.06.2007)  Κώδικας  Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ), τις διατάξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 2020

ΘΕΜΑ      : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2020 Σχετικά   : άρθρο 118,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Close Menu