Η Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Δ.Α.Ο. , είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο συστάθηκε το έτος 2011 από τις δημοτικές κοινωφελείς επιχείρησης των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Λαμπείας και Λασιώνος, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία , σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Πρόεδρος της Επιχείρησης από το 2011 μέχρι σήμερα είναι ο Παναγιωτόπουλος Αριστείδης.

Η επιχείρηση συστάθηκε με σκοπό τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη και έχει τις εξής δραστηριότητες:

  • Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας το οποίο ίδρυσε και λειτουργεί από το 2013 στο Μπαντούνειο Πολιτιστικό Κέντρο Πελοπίου.
  • Το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι (Β.Σ.Σ.) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από το 2011 , το οποίο έχει έδρα την Αρχαία Ολυμπία και εξυπηρετεί ολόκληρο το Δήμο.
  • Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας , το οποίο έχει έδρα στο Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας.
  • Το Διεθνές Φεστιβάλ Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας , το οποίο πραγματοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες στο Θέατρο « ΟΛΥΜΠΙΑ» στο Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας και στο Θέατρο «ΔΑΣΟΥΣ» στο Δρούβα Αρχαίας Ολυμπίας.
  • Τον Παιδικό Σταθμό «Ο Μικρός Αρκούδος», τον οποίο ίδρυσε και λειτουργεί από το 2018, στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας.

Συμβούλιο Κοινωφελούς Επιχείρησης

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1Παναγιωτόπουλος Αριστείδης  Πρόεδρος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2Κανελλάκης Παναγιώτης  Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
3Γιαννακόπουλος Πέτρος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4Δημητρόπουλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
5Τυλιγάδας Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας)
6 Βλάχος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (δημότης)
7. Λώλος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. (δημότης)

Απ. 64/2017. Τροποποίηση της 200/2014 απόφασης δημοτικού συμβούλιου με θέμα «Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Προέδρου, Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»,.

Close Menu