ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.”

Close Menu