Συμβούλιο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Παναγιωτόπουλος Αριστείδης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2  Παναγόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
3 Πανούτσος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4 Κωσταρίας Φώτιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
5 Μουζής Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
6 Δημητρόπουλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)

Απ. 44/2017. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Close Menu