Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Γιαννακόπουλος Πέτρος Μέλος Δ.Σ (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2 Λινάρδος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ (Δ.Σ πλειοψηφίας)
3 Αντωνοπούλου Ροϊδούλα Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
5 Παναγιωτόπουλος Αριστείδης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
6 Μαρούντας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
7. Παντελάκος Πανάγος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
8. Φλέσσας Παναγιώτης     Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ πλειοψηφίας)
9. Δεββές Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
10. Κανελλάκης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
11. Κωσταριάς Φώτιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
12. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος     Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ πλειοψηφίας)
13. Παναγόπουλος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
14. Αρβανίτης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
15. Κρέζος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
16. Πανούτσος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
17. Αηδόνης Γεώργιος Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης
18. Σοφιανός Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
19. Καρκούλιας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
20. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
21. Δημητρόπουλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
22. Γεωργακοπούλου – Παπαϊωάννου Άννα      Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ μειοψηφίας)
23. Μουζής Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
24. Μπενέτσης Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
25. Πάτση Μαρία Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
26 Παπαηλιού Θεόδωρος Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης
27. Τζαβάρας Γεώργιος Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης

Απ. 42/2017. Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου..

Close Menu