Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Λινάρδος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
2 Ρήγας Βασίλειος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Δημότης)
3 Κρέζος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ πλειοψηφίας)
4 Αρβανίτης Βασίλειος (Δ.Σ πλειοψηφίας) Μέλος Δ.Σ.
5 Μπενέτσης Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. (Δ.Σ μειοψηφίας)
6 Σκούτας Ανδρέας Μέλος Δ.Σ. (Δημότης)
7 Χρονόπουλος Κων/νος Μέλος Δ.Σ. (Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα)

Απ. 191/2014. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου ΔΕΥΑ Α.Ο.

http://www.deyaao.gr/