ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αντιδήμαρχος 2624022250

ΡΟΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντιδήμαρχος 2624022250

ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 2624022250

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντιδήμαρχος 2624022250