Δεββές Γεώργιος Αναπληρωτής Δήμαρχος 2624022250 gpdevves@gmail.com

Γιαννακόπουλος Πέτρος Αντιδήμαρχος 2624029067 p.n.giannakopoulos@gmail.com

Κωσταριάς Φώτιος Αντιδήμαρχος 2624029068 fotis.cost@gmail.com

Kρέζος Γεώργιος Αντιδήμαρχος 2624029068

Close Menu