ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΜΙΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΟ 74 (ΠΥΡΓΟΣ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΚ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ- ΤΚ ΦΛΟΚΑ)

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε.Ο. 74 (ΠΥΡΓΟΣ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΛΑΛΑ,ΔΟΥΚΑ,ΝΕΜΟΥΤΑΣ,ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ,ΜΗΛΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ”

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΛΑΛΑ,ΔΟΥΚΑ,ΝΕΜΟΥΤΑΣ,ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ,ΜΗΛΕΩΝ,ΝΕΡΑΙΔΑΣ” 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ, ΦΟΛΟΗΣ, ΚΟΥΜΑΝΗ”

 Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ,

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ”

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ”

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές όπως χιονοπτώσεις, παγετός, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές,

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της κηρυγμένης απεργίας-αποχής της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από τις 23/11/2020 έως 12/03/2021 δεν ήτα δυνατή η ηλεκτρονική αποσφράγιση των

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »