ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΕΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΛΙΝΑΡΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΥΚΩΝΙΑΣ»

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Γεωργιόπουλος προκηρύσσει  με ανοιχτή διαδικασία μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘ/ΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών(13) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία,

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΟΛΟΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ,ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΕ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατ’ εφαρμογή: Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 Της παρ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο “Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων (Κεντρικού δρόμου) ΤΚ Ξηροκάμπου

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚ3ΩΨ5-19Ο)  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μελετη ΜΑΠ 18-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των δικαιούχων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας καθαριότητας και του μονίμου προσωπικού της υπηρεσίας τεχνικών

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »