Έργα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η Τεχνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έχουν υλοποιήσει και υλοποιούν ένα σύνολο έργων υποδομής για την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

http://www.anaptyxi.gov.gr

δείτε επίσης

homemenuDimos