Επιτροπές

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη:
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεββές Γεώργιος

1. Κρέζος Γεώργιος

2. Αντωνοπούλου Ροϊδούλα

3. Αρβανίτης Βασίλειος

4.  Μαρούντας Νικόλαος

5. Δημητρόπουλος Δημήτριος

6. Αηδόνης Γεώργιος

Αναπληρωματικα Μέλη:

1. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος

2. Παναγόπουλος Γεώργιος

3. Κωσταριάς Φώτιος

4. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης

5. Σοφιανός Κωνσταντίνος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεωργακόπουλος Γεώργιος

1. Παναγιωτόπουλος Αριστείδης

2. Παναγόπουλος Γεώργιος

3. Κωσταρίας Φώτιος

4. Πανούτσος Ιωάννης

5. Πατσή Μαρία

6. Μπενέτσης Ανδρέας

Αναπληρωματικα Μέλη:

1. Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος

2. Κρέζος Γεώργιος

3. Κανελλάκης Παναγιώτης

4. Μουζής Αντώνιος

5. Καρκούλιας Νικόλαος

δείτε επίσης

homemenuDimos