Αιτήσεις & Δικαιολογητικά

 

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για  αιτήσεις που επιθυμείτε να υποβάλλετε στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και προσφέρονται ηλεκτρονικά. 
Για τις αιτήσεις αυτές υπάρχουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η δυνατότητα να 'κατεβάσετε' το αρχείο της αίτησης για κάθε μια από αυτές. Για να βρείτε παραπάνω πληροφορίες παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. 
Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν, εναλλακτικά, και με φυσική σας παρουσία στο χώρο του Δήμου. Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από το παρόν site και να τη συμπληρώσετε εκ των προτέρων.

         

Γενική Αίτηση

      Γενική Αίτηση         
     

Τμήμα Ληξιαρχείου

Μετεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων

 

Περιγραφή

    

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

 

Δικαιολογητικά


   
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 •  
 • Έντυπο Αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
 •  
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης
 •    

  Ληξιαρχικές Πράξεις

   
   

  Περιγραφή

    

  Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων

   

  Δικαιολογητικά

 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 •  
 • Έντυπο της Αίτησης για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων Γέννησης-Γάμου-Θανάτου
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης
 •  
   
   

  Τμήμα Δημοτολογίου

   

  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

   

  Περιγραφή

    

  Ηλεκτρονική υπηρεσία για Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική θυρίδα του το ηλεκτρονικό αντίγραφο (επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011). Το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης. Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει από το ΚΕΠ της επιλογής του το έγγραφο.

   

  Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 •  
 • Έντυπο Αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 •  
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΟΓΑ

   

  Περιγραφή

    

  Ηλεκτρονική υπηρεσία για Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική θυρίδα του το ηλεκτρονικό αντίγραφο (επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011). Το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης. Επιπλέον ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει από το ΚΕΠ της επιλογής του το έγγραφο.

   

  Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 •    
 • Έντυπο Αίτησης Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 •  
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης

   
   

  Περιγραφή

    

  Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόμενου.

   

  Δικαιολογητικά

    
 • Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 •  
 • Έντυπο Αίτησης χορήγησης αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
 •  
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης
 •   
                  
   

  δείτε επίσης

  homemenuHYp