Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων μεσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών, χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.

Βρείτε οδηγίες για όλες σας τις συναλλαγές με το Δήμο, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε συναλλαγή.

Ενημερωθείτε για τις βεβαιωμένες οφειλές σας προς το Δήμο και πληρώστε ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών με τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας.

Βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά και αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες του.

Βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς επιχειρήσεις.

Βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά και αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς επισκέπτες.